Kūrybinių dirbtuvių objektas – 11 ha teritorija Kauno senamiestyje, tarp Kauno Pilies ir Petro Vileišio (Vilijampolės) tilto, netoli Nemuno ir Neries santakos.

Nagrinėjama teritorija priklauso keliems savininkams, dalis jos – sklypais nesuformuota valstybinė žemė.
 
Kūrybinių dirbtuvių LITUANICA teritorija užima 110 000 m2. 

Sukurti teritorijos užstatymo viziją, įvertinant ir pagrindžiant šiuos aspektus:
» konteksto unikalumo išnaudojimas (upė, vandens kelias, pakrantė, Santakos parkas, Kauno pilis, senamiestis, neužstatyta erdvė, transporto žiedas);
» teritorijos vizualinė ir funkcinė jungtis su Kauno pilimi ir jos prieigomis;

» integracija į senamiesčio erdvinį audinį, tinkamo mastelio erdvių parinkimas;
» vertingų senamiesčio siluetų išsaugojimas;
» tinkamo aukštingumo parinkimas.

Motyvuotai parinkti šiai miesto daliai tinkamas funkcijas ir jų dydį įvertinant:
» esamus traukos taškus (Kauno pilis, upė, pakrantė) ir naujų atsiradimo būtinumą;
»
esamus pėsčiųjų srautus ir logišką ėjimą teritorijoje Nuo–Iki;
» viešojo transporto stoteles ir teisingą jų vietos parinkimą;
» transporto žiedo srautus ir galimybę juos išnaudoti.