aexn + CO

aexn + Co
Martynas Mankus
Tomas Grunskis
Lukas Miceika
Rasa Šimatonytė

Asistentai
Eglė Girdzevičiūtė
Ieva Cicėnaitė
Karolis Kyzikas

Projektas pdf formate 1
Projektas pdf formate 2
Projektas pdf formate 3

Aiškinamasis raštas