Urbanistinė numatomų pokyčių poveikio nekilnojamoms kultūros vertybėms analizė

Jurgis Bučas
Architektas, Paveldosaugos ekspertas, KAUET

Humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, Kauno technologijos universiteto Architektūros ir kraštotvarkos katedros profesorius, Kraštotvarkos centro direktorius, Architektūros, urbanizuotų vietovių, kultūrinio kraštovaizdžio ekspertizės specialistas.
Dėsto architektūros, paveldosaugos, kraštotvarkos studijų modulius.
Mokslinio darbo kryptys: kultūrologiniai kraštovaizdžio tyrimai, kraštovaizdžio vertybių apsauga, kultūrinio kraštovaizdžio formavimas.