Lituanica teritorijos istorinė raida

Aleksandras Vaškelis
Istorikas

Baigiau Vilniaus valstybinio universiteto istorijos fakultetą. Specialybė: istorikas, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojas. Specializacija: archeologija ir istorija. Atestuotas: nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas, ekspertas.