Projektavimo programa

Kūrybinių dirbtuvių LITUANICA teritorija užima 110 000 m2.