Vertinimo kriterijai

Komisijos posėdis protokoluojamas.
Balsavimo teisę turi tik vertinimo komisijos nariai.
Vertinimo komisijos sekretorė- Andrė Baldišiūtė.

Vertinimo komisijos tikslas

Vertinimo komisija išrenka 3 urbanistinius projektus:
» kurie dalyvaus II kūrybinių dirbtuvių- konkurso projektavimo etape ir bus
detalizuojami pagal patikslintas sąlygas,
» kuriuos detalizuojant pagal pateiktas pastabas ir rekomendacijas
tikimasi rasti labiausiai LITUANICA teritorijos plėtrai tinkančią urbanistinę
viziją.

Vertinimas

Vertinimą siūloma organizuoti keliais etapais.
Pirmame etape kiekvienas komisijos narys turi išsakyti savo pastebėjimus
apie kiekvieną pateiktą projektą.
Siūloma kiekvienam komisijos nariui argumentuotai rekomenduoti 3
projektus, kurie potencialiai galėtų būti detalizuojami ir tikslinami
atsižvelgiant į pastabas, rekomendacijas.
Siekiama, kad komisijos nariai komisijos posėdžio metu argumentuotomis
diskusijomis ir priartėjimo keliu atrinktų 3 projektus, kurie dalyvaus II etape.

Vertinimo kriterijai

Vertinant kūrybinių dirbtuvių metu paruoštus projektus komisijos nariams
rekomenduojama atsižvelgti į šiuos kriterijus:

1. URBANISTINĖ DERMĖ
2. IŠSKIRTINUMAS
3. PAKRANTĖS SPRENDINIAI
4. FUNKCIONALUMAS
5. RACIONALUMAS
 
Komisija rugsėjo 10 d. pirmojo posėdžio metu patvirtino kūrybinių dirbtuvių
LITUANICA vertinimo kriterijus.

Komisijos narių rekomendacijos

Komisijai atrinkus 3 projektus tolesniam detalizavimui, kiekvienas komisijos
narys surašo rekomendacijas ar pastabas 3 į antrą II etapą atrinktiems
projektams.
Pagal komisijos rekomendacijas/pastabas koreguojamos II etapo sąlygos.
Patikslintas sąlygas tvirtina komisijos nariai.